Възможностите за създаване на по-социална Европа бяха обсъдени на конференция в София

27.06.2018

Снимка: Пламен Стоименов


Възможностите за създаване на по-социална Европа, намаляване на разликите между заплащането и развитието между държавите членки чрез изпълнение на принципите на Европейския стълб на социалните права бяха обсъдени на Европейска конференция в Националния дворец на културата в София. Основната цел на форума беше да продължи дебата за укрепването на социалното измерение на Европа в контекста на дискусиите за бюджета на ЕС за следващия програмен период (2021-2027 г.).

Конференцията беше последната от над 20-те форума по социално значими теми, които бяха организирани в рамките на приключващото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз. В събитието участваха министри, представители на организациите на синдикатите и работодателите от всички страни членки, европейските институции, европейските социални партньори и неправителствения сектор.

Основна тема на форума беше бъдещето на кохезионната политика и Европейския социален фонд. Беше направен преглед на изпълнението на политиките на Европейския стълб на социалните права една година след лансирането му от Европейската комисия. Обсъдени бяха и финансовите ресурси в подкрепа на приложението на социалния стълб и многогодишната финансова рамка като основно средство за постигане на резултати.

"След изключително трудни преговори по време на заседанието на Съвета на ЕС по заетост и социална политика на 21 юни в Люксембург постигнахме общ подход по три законодателни досиета, имащи пряко отношение към практическото приложение на принципите и правата на Европейския социален стълб",

каза председателят на Съвета и министър на труда и социалната политика на България Бисер Петков.

"С постигането на съгласие за приемане на директивата за равновесието между професионалния и личния живот, директивата за прозрачни и предвидими условия на труд и ревизирането на Регламента за координация на системите за социална сигурност на страните членки бяха направени три важни крачки напред към по-социална Европа и гарантирането на правата на гражданите",

добави Петков.

"Българското председателство премина изключително успешно и резултатите от него за реализирането на принципите и правата, заложени в Европейския стълб на социалните права, са впечатляващи. Тяхното изпълнение е обща отговорност на Европейската комисия, държавите членки, социалните партньори и гражданското общество",

каза европейският комисар по заетостта, мобилността и социалните въпроси Мариан Тийсен.

Заместник-министър Зорница Русинова направи преглед на опита на България при реализирането на принципите на Европейския социален стълб.

"Основният инструмент за тяхното практическо приложение е Европейския социален фонд (ЕСФ). Анализите показват, че всяко евро, инвестирано от ЕСФ през миналия програмен период, води до увеличение с приблизително 3 евро на брутния вътрешен продукт към 2023 г.",

каза Русинова. Тя подчерта, че ЕСФ е дал възможност на България да увеличи инвестициите на пазара на труда с 60%. В областта на социалното изключване инвестициите са достигнали до голям дял от икономически неактивните лица, хора с увреждания и представители на етническите малцинствени групи.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация