Контакти

ГОВОРИТЕЛИ

Елица Златева

Постоянно представителство на България към ЕС/ Говорител (Корепер I)

+32 476 996 634

[email protected]

Геновева Червенакова

Постоянно представителство на България към ЕС/ Говорител (Корепер II)

+32 473 575 083

[email protected]

Веселин Желев

говорител на Българското председателство на Съвета на ЕС

+359 883 990 247

[email protected]

Андреана Станкова

Постоянно представителство на България към ЕС/ Връзки с медиите

[email protected]

ПРАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Бойко Борисов

министър-председател

[email protected]

Екатерина Захариева

заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

+359 2 948 22 18

[email protected]

Томислав Дончев

заместник министър-председател

+359 2 940 20 65

[email protected]

Валери Симеонов

заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

+359 2 940 27 50

[email protected]

Красимир Каракачанов

заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

+359 2 922 00 01

[email protected]

Лиляна Павлова

министър за Българското председателство на Съвета на ЕС

+359 2 404 05 42

[email protected]

Владислав Горанов

министър на финансите

+359 2 985 92 001

[email protected]

Валентин Радев

министър на вътрешните работи

+359 2 982 37 54

[email protected]

Николай Нанков

министър на регионалното развитие и благоустройството

+359 2 940 55 17

[email protected]

Бисер Петков

министър на труда и социалната политика

+359 2 987 65 08

[email protected]

Цецка Цачева

министър на правосъдието

+359 2 981 91 57

[email protected]

Красимир Вълчев

министър на образованието и науката

+359 2 921 75 07

[email protected]

Кирил Ананиев

министър на здравеопазването

+359 2 930 11 01

[email protected]

Боил Банов

министър на културата

+359 2 940 09 31

[email protected]

Нено Димов

министър на околната среда и водите

+359 2 940 62 22

[email protected]

Румен Порожанов

министър на земеделието, храните и горите

+359 2 985 11 201

[email protected]

Ивайло Московски

министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

+359 2 940 94 01

[email protected]

Емил Караниколов

министър на икономиката

+359 2 940 70 01

[email protected]

Теменужка Петкова

министър на енергетиката

+359 2 926 31 52

[email protected]

Николина Ангелкова

министър на туризма

+359 2 904 68 18

[email protected]

Красен Кралев

министър на младежта и спорта

+359 2 930 05 70

[email protected]

ПРАВИТЕЛСТВО – ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Елеонора Димитрова

Министерство на външните работи/ дипломат за контакт с медиите, дирекция "Политики и институции на ЕС"

+359 2 948 22 18

[email protected]

Йоланда Емирян

началник на политическия кабинет на вицепремиера Томислав Дончев

+359 2 940 22 62

[email protected]

Марияна Николова

началник на политическия кабинет на зам. министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов

+359 888 459 495

[email protected]

Александър Урумов

Министерство на отбраната/ директор на дирекция "Връзки с обществеността"

+359 885 602 040

[email protected]

Мая Миланова

Министерство на финансите/ началник на отдел "Връзки с обществеността"

+359 888 504 556

[email protected]

Керстин Бояджийска

Министерство на вътрешните работи/ директор на дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността"

+359 2 982 35 94

[email protected]

Йова Апостолова

Министерство на регионалното развитие/ директор на отдел "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"

+3592 940 55 29

[email protected]

Мишел Гутсузян

Министерство на труда и социалната политика/ директор на дирекция "Връзки с обществеността"

+359 877 876 098

[email protected]

Вероника Антова

Министерство на правосъдието/ директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

+359 2 923 75 13

[email protected]

Климент Христов

Министерство на образованието и науката/ директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

+359 877 566 699

[email protected]

Златимира Добрева

Министерство на здравеопазването/ ПР, ангажиран с въпросите на председателството

+32 473 355 303

[email protected]

Ваня Бедрова

Министерство на културата/ директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

+359 887 621 966

[email protected]

Лидия Колева

Министерство на околната среда и водите/ началник отдел "Връзки с обществеността и протокол"

+359 2 940 67 49

[email protected]

Георги Георгиев

Министерство на земеделието, храните и горите/ Връзки с обществеността

+359 876 849 632

[email protected]

Диляна Дойчинова

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/ директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

+359 885 004 660

[email protected]

Яница Вълкова

Министерство на икономиката/ говорител и медиен съветник

+359 2 940 75 74

[email protected]

Юлия Стайкова

Министерство на енергетиката/ Медиен съветник

+359 884 770 342

[email protected]

Моника Димова

Министерство на туризма/ Медиен съветник

+359 887 313 744

[email protected]

Ванина Колева

Министерство на младежта и спорта/ медиен съветник

+359 882 304 446

[email protected]

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Цвета Караянчева

председател на Народното събрание

+359 2 939 23 44

[email protected]

СЪВЕТ ПО ОБЩИ ВЪПРОСИ

Екатерина Захариева

заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

+359 2 948 22 18

[email protected]

Емилия Кралева

заместник-министър на външните работи

Томислав Дончев

заместник министър-председател

+359 2 940 20 65

[email protected]

Йоланда Емирян

началник на политическия кабинет на вицепремиера Томислав Дончев

+359 2 940 22 62

[email protected]

Елеонора Димитрова

Министерство на външните работи/ дипломат за контакт с медиите, дирекция "Политики и институции на ЕС"

+359 2 948 22 18

[email protected]

СЪВЕТ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ

Екатерина Захариева

заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

+359 2 948 22 18

[email protected]

Емилия Кралева

заместник-министър на външните работи

Емил Караниколов

министър на икономиката

+359 2 940 70 01

[email protected]

Елеонора Димитрова

Министерство на външните работи/ дипломат за контакт с медиите, дирекция "Политики и институции на ЕС"

+359 2 948 22 18

[email protected]

Яница Вълкова

Министерство на икономиката/ говорител и медиен съветник

+359 2 940 75 74

[email protected]

СЪВЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Владислав Горанов

министър на финансите

+359 2 985 92 001

[email protected]

Маринела Петрова

заместник-министър на финансите

+359 2 985 920 09

[email protected]

Мая Миланова

Министерство на финансите/ началник на отдел "Връзки с обществеността"

+359 888 504 556

[email protected]

СЪВЕТ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Цецка Цачева

министър на правосъдието

+359 2 981 91 57

[email protected]

Евгени Стоянов

заместник-министър на правосъдието

Валентин Радев

министър на вътрешните работи

+359 2 982 37 54

[email protected]

Милко Бернер

заместник-министър на вътрешните работи

Вероника Антова

Министерство на правосъдието/ директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

+359 2 923 75 13

[email protected]

Керстин Бояджийска

Министерство на вътрешните работи/ директор на дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността"

+359 2 982 35 94

[email protected]

СЪВЕТ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ

Бисер Петков

министър на труда и социалната политика

+359 2 987 65 08

[email protected]

Зорница Русинова

заместник-министър на труда и социалната политика

Кирил Ананиев

министър на здравеопазването

+359 2 930 11 01

[email protected]

Мишел Гутсузян

Министерство на труда и социалната политика/ директор на дирекция "Връзки с обществеността"

+359 877 876 098

[email protected]

СЪВЕТ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Емил Караниколов

министър на икономиката

+359 2 940 70 01

[email protected]

Красимир Вълчев

министър на образованието и науката

+359 2 921 75 07

[email protected]

Деница Сачева

заместник-министър на образованието и науката

Яница Вълкова

Министерство на икономиката/ говорител и медиен съветник

+359 2 940 75 74

[email protected]

Климент Христов

Министерство на образованието и науката/ директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

+359 877 566 699

[email protected]

СЪВЕТ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА

Ивайло Московски

министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

+359 2 940 94 01

[email protected]

Велик Занчев

заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Теменужка Петкова

министър на енергетиката

+359 2 926 31 52

[email protected]

Жечо Станков

заместник-министър на енергетиката

Диляна Дойчинова

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/ директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

+359 885 004 660

[email protected]

Юлия Стайкова

Министерство на енергетиката/ Медиен съветник

+359 884 770 342

[email protected]

СЪВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ

Красимир Вълчев

министър на образованието и науката

+359 2 921 75 07

[email protected]

Деница Сачева

заместник-министър на образованието и науката

Боил Банов

министър на културата

+359 2 940 09 31

[email protected]

Амелия Гешева

заместник-министър на културата

Красен Кралев

министър на младежта и спорта

+359 2 930 05 70

[email protected]

Климент Христов

Министерство на образованието и науката/ директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

+359 877 566 699

[email protected]

Ваня Бедрова

Министерство на културата/ директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

+359 887 621 966

[email protected]

Ванина Колева

Министерство на младежта и спорта/ медиен съветник

+359 882 304 446

[email protected]

СЪВЕТ ПО ОКОЛНА СРЕДА

Нено Димов

министър на околната среда и водите

+359 2 940 62 22

[email protected]

Атанаска Николова

заместник-министър на околната среда и водите

Лидия Колева

Министерство на околната среда и водите/ началник отдел "Връзки с обществеността и протокол"

+359 2 940 67 49

[email protected]

СЪВЕТ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РИБАРСТВО

Румен Порожанов

министър на земеделието, храните и горите

+359 2 985 11 201

[email protected]

Лозана Василева

заместник-министър на земеделието, храните и горите

Георги Георгиев

Министерство на земеделието, храните и горите/ Връзки с обществеността

+359 876 849 632

[email protected]

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

Лиляна Павлова

министър за Българското председателство на Съвета на ЕС

+359 2 404 05 42

[email protected]

Моника Панайотова

заместник-министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

Олег Петков

заместник-министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО – КОМУНИКАЦИЯ И ПРЕСЦЕНТЪР

Виктория Бехар

директор на дирекция „Комуникация и пресцентър“

[email protected]

Даниела Симеонова

началник на отдел „Международен пресцентър и координация“

[email protected]

Диляна Динчева

началник на отдел „Информационни кампании и събития“

[email protected]

Райна Дормишкова

експерт "Комуникация"

[email protected]

Диана Тенчева

експерт "Комуникация"

[email protected]

Елена Фурнаджиева

ПР съветник и координатор на пресцентъра

[email protected]

Ефтика Георгиева

експерт "Комуникация"

[email protected]

Катарина Ретиг

съветник "Комуникации"

[email protected]

Десислава Микова

редактор уеб и социални мрежи

[email protected]

Виктория Каролева

редактор уеб и социални мрежи

[email protected]

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО – ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ

Яна Дочева

Директор на дирекция „Подготовка и провеждане на Председателството“; Организатор събития

[email protected]

Евгения Колданова

Началник на отдел „Календар на събитията и акредитация“; Организатор събития

[email protected]

Лазаринка Стоичкова

Началник на отдел „Логистична подготовка на събитията“; Организатор събития

[email protected]

Гергана Гергова

Настаняване и кетъринг; Организатор събития

[email protected]

Иван Драндийски

Кетъринг и транспорт; Организатор събития

[email protected]

Даниела Иванова

Промоционални материали и спонсорство

[email protected]

Ралица Костова

Календар на събитията; Организатор събития

[email protected]

Дона Чернева

Преводи

[email protected]

Десислава Чернева

Доброволческа дейност

[email protected]

Мирена Тодорова

Организатор събития

[email protected]

Цветан Дръндов

Транспорт

[email protected]

Християна Тилева

Промоционални материали; Организатор събития

[email protected]

Тодор Дервенски

Регистрация и акредитация

[email protected]

Делчо Чернаев

Регистрация и акредитация

[email protected]

Драган Христов

Регистрация и акредитация

[email protected]

Божидар Петров

Регистрация и акредитация

[email protected]

ПОСТОЯННО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Димитър Цанчев

Постоянно представителство на България към ЕС/ посланик, постоянен представител (Корепер II)

+32 2 2358 307

[email protected]

Мария Колева

Постоянно представителство на България към ЕС/ посланик, заместник-постоянен представител (Корепер I)

+32 2 2358 306

[email protected]

Гергана Караджова

Постоянно представителство на България към ЕС/ представител в Комитет по политика и сигурност (КОПС)

+32 2 2358 351

[email protected]

Вяра Милева

секретар

+32 2 2358 308

Ралица Йотова

първи секретар, дипломат АНТИЧИ, обща координация по КОРЕПЕР-ІІ, Институционални и хоризонтални въпроси, Европейски съвет

+32 2 2358 309

Анита Сталева

втори секретар, заместник-дипломат АНТИЧИ, обща координация по КОРЕПЕР-ІІ, Институционални и хоризонтални въпроси, Европейски съвет

+32 2 2358 311

Георги Джунджуров

аташе, заместник-дипломат АНТИЧИ

+32 2 2358 426

Дориан Тодоров

секретар-координатор КОРЕПЕР-II, офис на България в Съвета на ЕС

+32 2 2358 350

Гергана Каменова

секретар-координатор КОРЕПЕР-II и ЕП

+32 2 2358 350

Иванка Ташева

първи секретар, дипломат Мертенс, обща координация по КОРЕПЕР-І

+32 2 2358 304

Виктория Черноокова

трети секретар, заместник-дипломат Мертенс, обща координация по КОРЕПЕР-І

+32 2 2358 387

Зоя Милчева

трети секретар, заместник-дипломат Мертенс

+32 2 2358 343

Йово Панчев

секретар-координатор КОРЕПЕР-I

+32 2 2358 306

Цвета Нецова

секретар-координатор КОРЕПЕР-I

+32 2 2358 306

Христиана Грозданова

първи секретар, обща координация КОРЕПЕР-I, КОРЕПЕР-II и КОПС, Подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС

+32 2 2358 461

Петьо Върбанов

първи секретар, обща координация КОРЕПЕР-I, КОРЕПЕР-II и КОПС, Подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС

+32 2 2358 432

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация