Българският лев

Като кръстопът между Изтока и Запада днешните български земи са съхранили множество разнообразни артефакти от различни епохи. Сред най-често откриваните са монетите - особено тракийски, елински, македонски, римски, византийски, български.

През 1880 г. с приемането на Закона за правото на рязане на монети в Княжество България се създава българската парична единица - лев, разделен на сто стотинки. При въвеждането на лева той се приравнява към златния френски франк и е възприет биметалният стандарт (сребро и злато), с което България фактически приема принципите на Латинския паричен съюз.

Българската народна банка (БНБ), създадена през 1879 г., успява да наложи употребата на лева на българска територия с помощта на специални закони за преустановяване ползването на румънски, сръбски и руски монети.

Първите монети на Княжество България са медните от 2, 5 и 10 стотинки, отсечени през 1881 г. Следва отсичането на сребърни монети от 1 и 2 лв. и златни - от 10, 20 и 100 лв. През 1951 г. се създава българският Монетен двор, а на следващата година България за първи път сама отсича монети.

България за първи път сама отпечатва банкноти през 30-те години на ХХ век. Това са отпечатаните в Държавната печатница в София банкноти от 5000 лв. и 20 лв.

Банковата криза в края на 1996 г. води до период на хиперинфлация и БНБ спешно пуска в обращение банкноти от 1000, 2000, 5000 и 10 000, дори от 50 000 лв.

През 1997 г. в страната е въведен валутният борд и курсът на лева е фиксиран първоначално към германската марка, а след това към еврото. Така се постига ценова стабилност, която дава възможност през 1999 г. да се извърши деноминация на лева. В обращение са пуснати нови банкноти.

През 1994 г. е създадена Печатницата на БНБ. Всички български банкноти, емитирани в периода от 1999 г. до 2013 г. са отпечатани там, а от 2014 г. до днес - в съвместното дружество на Печатницата на БНБ и „François-Charles Oberthur International“ SAS - Франция.

Със своите номинали, дизайн и стилистика българските парични знаци отразяват различните периоди в развитието на държавата, състоянието и промените в нейното политическо устройство, икономика, култура и  различни обществени сфери. Българските монети и банкноти са част от символиката на държавността и по уникален начин съхраняват и пренасят за бъдещите поколения историческата и културната памет на нацията.


Съдържанието на тази страница е създадено със съдействието на Българската народна банка.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемане Отказ Повече информация